Ondernemingsgegevens

Couleurs de Beauté
Veronique Steegmans

Stationsstraat 15, 3540 Schulen, België

info@couleursdebeaute.be

Btw-nummer: BE 0696.521.168

Meer informatie over onze winkel.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Couleurs de Beauté, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel in de Stationsstraat 15, 3540 te Schulen, België, BTW BE 0696.521.168, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker aan onze webshop (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Couleurs de Beauté moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Couleurs de Beauté aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Couleurs de Beauté niet.

Couleurs de Beauté is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Couleurs de Beauté is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Couleurs de Beauté.

Couleurs de Beauté kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestellen

Bestellen gaat eenvoudig bij Couleurs de Beauté

 • Zoek het product naar keuze dat je wil bestellen.
 • Klik op “In winkelmandje”. Het product ligt nu voor je klaar in jouw winkelmandje.
 • Klik vervolgens op “Winkelmandje” of “Bestellen” in jouw winkelmandje. Wil je nog verder kijken? Geen probleem, het product blijft gewoon in je winkelmandje zitten.

Je winkelmandje kan altijd nog worden bijgewerkt. Zo kun je producten alsnog verwijderen of de aantallen wijzigen.

Voor het bestellen is geen account nodig. Je kunt natuurlijk wel een account aanmaken, zodat het bestellen sneller gaat en je later gemakkelijk jouw bestelling(en) kunt inzien!

Betaalmogelijkheden:

Bij Couleurs de Beauté kan je op 2 manieren  

Vooraf overmaken

Klanten maken een bedrag over naar het bankrekeningnummer van Couleurs de Beauté voorafgaand aan de verzending.

Betalen bij afhalen

De klant betaalt bij het afhalen.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering binnen België

Levertijd

Bestelling tijdens het weekend of maandag voor 14.00 uur worden verstuurd op maandag.

Bestelling op dinsdag, woensdag voor 14.00 uur worden verstuurd op donderdag.

Bestelling op donderdag  en vrijdag voor 14.00 uur worden verstuurd op zaterdag.

Levering door bPost  enkel op werkdagen en 1 à 2 werkdagen na verzending.

Aangezien wij afhankelijk zijn van hun diensten, kan het voorkomen dat de levertijd iets langer is door onvoorziene omstandigheden (zoals drukte bij feestdagen).

Levering van de producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 5 (vijf) werkdagen.

Dit kan evenwel langer duren in geval van overmacht of niet tijdige bevoorrading van onze leveranciers.

Kosten

De verzendkosten bedragen 5,70 euro voor binnenlandse leveringen (inclusief BTW).

Indien je er voor kiest om je pakketje bij een bPost afhaalpunt te laten afleveren bedragen de verzendkosten 4,40 euro (inclusief BTW). 

Als je voor meer dan 65 euro bestelt, verzenden wij gratis binnen België en betalen we jouw verzendkosten! 

Als je er voor kiest om je pakketje te komen ophalen bij Couleurs de Beauté zijn er natuurlijk geen verzendkosten!

Levering buiten België (internationale levering)

Levering alleen mogelijk binnen België.

Informatief

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Couleurs de Beauté.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Couleurs De Beauté was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Couleurs de Beauté.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Voorwaarden

Mocht je een product willen retourneren, dan kan dit natuurlijk!

Voor het retourneren gelden de volgende voorwaarden:

 • De verpakking is intact, het product is ongeopend en niet gebruikt.
 • Indien het product of de verpakking verzegeld is mag de zegel niet gebroken zijn. Indien de verpakking verlijmd is mag deze niet geopend zijn.
 • De retouraanvraag is binnen 14 kalenderdagen gedaan.
 • Het te retourneren product moet vervolgens binnen 14 kalenderdagen retour worden gestuurd.

Aangezien al onze producten zogenaamde hygiëneproducten zijn, kunnen wij producten alleen retour nemen als ze ongeopend en ongebruikt zijn. Dit betekent dat de verpakking niet geschonden mag zijn.

Kosten

Retourzending kosten

Let op: de verzendkosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening en kunnen niet verhaald worden op Couleurs de Beauté.

Herbevooraadingsvergoeding bij volledige retour

 • Volledige retour
  Indien je je volledig pakketje retour stuurt vragen we een herbevooraadingsvergoeding van 6,50 euro. 
 • Zending geweigerd / niet afgehaald
  Haal je je bestelling niet tijdig af bij het postpunt of weiger je deze aan de deur? Dan betalen we je bestelling terug van zodra we het pakket in goede orde hebben ontvangen. let wel. De kosten voor de retourzending worden aangerekend alsook een herbevoorraadingsvergoeding van 7,50 eur. 

Stappenplan retouraanvraag

 • Download hier het retourformulier;
 • Vul het retourformulier in en e-mail deze naar info@couleursdebeaute.be;
 • Stuur het product/ de producten naar ons retour (kosten retourzending zijn voor eigen rekening).
 • Als dit allemaal goed is verlopen, storten wij het door jou betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen terug op jouw rekening.

Een retourzending is altijd het risico van de verzender en dit betekent dat Couleurs de Beauté niet verantwoordelijk is voor zoekgeraakte of beschadigde leveringen.

Indien een product ondanks onze zorgvuldige verpakking is beschadigd, vragen we je vriendelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de klantendienst. Dan zorgen wij voor een passende oplossing!

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Couleurs de Beauté en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Couleurs de Beauté.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Couleurs de Beauté zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Couleurs de Beauté is bereikbaar via e-mail op info@couleursdebeaute.be  of per post op het volgende adres Stationsstraat 15, 3540 Schulen, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Couleurs de Beauté beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Couleurs de Beauté zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Couleurs de Beauté respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Meer informatie over onze Privacy Policy.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Meer informatie over onze Cookie Policy.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bekijk ook ons Cookies & Privacy Policy!

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Couleurs de Beauté om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en onze cookies & privacy policy. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsmateriaal kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Enkel indien herroepingsrecht van toepassing is! zie artikel 7.

Word-versie: Herroepingsformulier

Dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen of u kan gebruik maken van de tekst zoals hieronder beschreven.

Aan:

Couleurs de Beauté

Veronique Steegmans

Stationsstraat 15

3540 Schulen

België

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.